SUPERVISION 

Aarhus, København, Aalborg, Herning, Odense, Viborg

OK-Leadership tilbyder sikker faglig viden og 20 års erfaring i supervision til professionelle. Et vigtigt element i at styrke og vedligeholde jeres fag: Medarbejderne, individuelt, gruppe og arbejdsmiljøet. Indehaver Ole Kjærgaard er aut. cand. psych; Supervisor og aut. Erhvervspsykolog.

Vi tager udgangspunkt i det professionelle team, medarbejdernes relation til arbejdsopgaver, kollegaerne, organisation og ledelsen.

Kontakt os her. Telefon: 26 20 90 56 : Vi skræddersyr et supervisionsforløb efter aftale! 

Møder kan gennemføres via online, hvis ønskes frem for fysisk fremmøde. Vores aut. supervisor møder kunden landsdækkende.  

Akkrediteret aut. klinisk- og Erhvervspsykolog

Vi tilbyder supervision dels individuelt og i grupper:

  • Individuel supervision til faglig sparring eller individuelt ved særlige belastninger især akutte hændelser.
  • Gruppesupervision er et stærkt værktøj til at styrke og udvikle teamet fagligt samt støtte den enkelte medarbejder fagligt og personligt.
  • Ledelsessupervision er et godt redskab til ledelsesteamet mulighed for refleksion over målsætning, metode og strategi.

 –  Sagssupervision omhandler refleksion over enkelte sager.

 –  Processupervision omhandler medarbejdernes relation til jeres klienter, kunder og medarbejdernes faglige relationer indbyrdes.

 –  Ledelsessupervision som refleksion over kerneydelser, ledelsesroller, ledelsesstil, målsætning og strategi mv.

Kontakt os hermail@ok-leadership.dk. Telefon: 26 20 90 56

  • Personalesupervision er en god investering i organisationens kerneydelse og økonomiske interesser! God ledelse i organisationer er at skabe resultater via medarbejderne, herunder udvikle deres faglige kompetencer og sociale kapital. Erfaringer viser, at let kontinuerlig personalesupervision lønner sig fagligt, socialt og økonomisk på sigt.
  • Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder mange års erfaring med supervision til personaler og ledere ved offentlige social- og sundhedsorganisationer og private virksomheder i Skandinavien

Nyhed: 

Ole Kjærgaard aut. cand.psych tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation: Individuelle forløb og gruppeforløb, som opfylder Psykolognævnets kriterier til autorisation for psykologer!

Ole Kjærgaard er tidligere censor i Undervisningsministeriet og tilbyder sparring til studiet og eksamen fra gymnasium til universitetet. 

Supervision i Århus, København, Aalborg, Herning, Odense, Viborg: OK-LeadershipVi når resultaterne i praksis”!

Scroll to Top