SUPERVISION det lønner sig… 

Aarhus, København, Aalborg, Herning, Odense, Viborg

OK-Leadership tilbyder sikker faglig viden og 22 års erfaring i supervision til professionelle. Et vigtigt element i at styrke og vedligeholde jeres fag: Medarbejderne, individuelt, gruppe og arbejdsmiljøet. Indehaver Ole Kjærgaard er aut. cand. psych; Supervisor og Aut. Organisationspsykolog.

Vi tager udgangspunkt i det professionelle team, medarbejdernes relation til arbejdsopgaver, kollegaerne, organisationen og ledelsen.

Kontakt os her. Telefon: 26 20 90 56 : Vi skræddersyr et supervisionsforløb efter aftale! 

Møder kan gennemføres via online, hvis ønskes frem for fysisk fremmøde. Vores aut. supervisor møder kunderne landsdækkende.  

Akkrediteret aut. klinisk- og Erhvervspsykolog

Vi tilbyder supervision dels individuelt og i grupper:

  • Individuel supervision til faglig sparring eller individuelt ved særlige belastninger især akutte hændelser.
  • Gruppesupervision er et stærkt værktøj til at styrke og udvikle teamet fagligt samt støtte den enkelte medarbejder fagligt og personligt.
  • Ledelsessupervision er et godt redskab til ledelsesteamet mulighed for refleksion over målsætning, metode og strategi.

 –  Sagssupervision omhandler refleksion over enkelte sager.

 –  Processupervision omhandler medarbejdernes relation til jeres klienter, kunder og medarbejdernes faglige relationer indbyrdes.

 –  Ledelsessupervision som refleksion over kerneydelser, ledelsesroller, ledelsesstil, målsætning og strategi mv.

Kontakt os hermail@ok-leadership.dk. Telefon: 26 20 90 56

  • Personalesupervision er en god investering i organisationens kerneydelse og økonomiske interesser! God ledelse i organisationer er at skabe resultater via medarbejderne, herunder udvikle deres faglige kompetencer og sociale kapital. Erfaringer viser, at let kontinuerlig personalesupervision lønner sig fagligt, socialt og økonomisk på sigt.
  • Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder mange års erfaring med supervision til personaler og ledere ved offentlige social- og sundhedsorganisationer og private virksomheder i Skandinavien

Supervision en faglig lærings- og udviklingsmetode, der retter sig mod konkrete opgaver eller mod din samlede arbejdssituation som medarbejder, gruppen, chef, leder, organisationer på alle niveauer. Gennem supervision kan du få støtte til løsning af konkrete opgaver eller et eksternt blik på, hvordan du varetager dit arbejde i mere eller mindre komplekse sammenhænge. 

Nyhed: 

Ole Kjærgaard aut. cand.psych tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation: Individuelle forløb og gruppeforløb, som opfylder Psykolognævnets kriterier til autorisation for psykologer!

Ole Kjærgaard aut. organisationspsykolog tilbyder supervision og sparring til læger med henblik på forebyggelse af stress og øget trivsel i praksis og sygehusregi. 

Ole Kjærgaard er tidligere censor i Undervisningsministeriet og tilbyder sparring til studiet og eksamen fra gymnasium til universitetet. 

Supervision i Århus, København, Aalborg, Herning, Odense, Viborg: OK-LeadershipVi når resultaterne i praksis”!

Scroll to Top