SUPERVISION I 

Aarhus, Viborg og København

OK-Leadership tilbyder sikker faglig viden og 20 års erfaring i supervision til professionelle. Et vigtigt element i at styrke og vedligeholde jeres fag: Medarbejderne, individuelt, gruppe og arbejdsmiljøet. Indehaver Ole Kjærgaard er psykolog aut. cand. psych; Supervisor og aut. Erhvervspsykolog.

Vi tager udgangspunkt i det professionelle team, medarbejdernes relation til arbejdsopgaver, kollegaerne og ledelsen.

Kontakt os u-forpligtigende her. Telefon: 26 20 90 56 : Vi skræddersyr et supervisionsforløb efter aftale!

Vi tilbyder supervision dels individuelt og i grupper:

  • Individuel supervision til faglig sparring eller individuelt ved særlige belastninger især akutte hændelser.
  • Gruppesupervision er et stærkt værktøj til at styrke og udvikle teamet fagligt samt støtte den enkelte medarbejder fagligt og personligt.
  • Ledelsessupervision er et godt redskab til ledelsesteamet mulighed for refleksion over målsætning, metode og strategi.

 –  Sagssupervision omhandler refleksion over enkelte sager.

 –  Processupervision omhandler medarbejdernes relation til jeres klient (er) og medarbejdernes faglige relationer indbyrdes.

 –  Ledelsessupervision som refleksion over kerneydelser, ledelsesroller, ledelsesstil, målsætning og strategi.

Kontakt os hermail@ok-leadership.dk. Telefon: 26 20 90 56

  • Personalesupervision er en god investering i organisationens kerneydelse og økonomiske interesser! God ledelse i organisationer er at skabe resultater via medarbejderne, herunder udvikle deres faglige kompetencer og sociale kapital. Erfaringer viser, at let kontinuerlig personalesupervision lønner sig fagligt, socialt og økonomisk på sigt.
  • Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder mange års erfaring med supervision til personaler og ledere ved offentlige social- og sundhedsorganisationer og private virksomheder i Skandinavien

Nyhed: 

Ole Kjærgaard aut. cand.psych tilbyder supervision til psykologer med henblik på autorisation: Individuelle forløb og gruppeforløb, som opfylder Psykolognævnets kriterier til autorisation!

Ole Kjærgaard tidligere censor i Undervisningsministeriet tilbyder sparring til studiet og eksamen fra gymnasium til universitetet. 

OK-Leadership i Århus, Viborg og København: “Vi når resultaterne i praksis”!

Scroll til toppen