Organisationspsykologer i København og Aarhus

Vi tilbyder aut. organisationspsykologer i København og Aarhus til offentlige- og private virksomheder på alle niveauer.

Som organisationspsykolog tilbyder vi rådgivning til individuelle medarbejdere, grupper og ledere på alle niveauer i organisationer i København og Aarhus

Vi vægter sikker faglig viden, 23 års erfaring i ind- og udland og ”vi når resultaterne i praksis”. Akkrediteret aut. klinisk– og Erhvervspsykolog: Viden ”læger” bedst Vi når resultaterne i praksis 🙂

Udfordringer og løsninger

Nogle kunder søger organisationspsykologer til personlige og arbejdsmæssige udfordringer, andre ønsker sparring til ledelsesmæssige spørgsmål f.eks. som gruppeleder, mellemleder, topleder ved organisatoriske forandringsprocesser, konflikter og ”stress”, udvikling og vækst i organisationen.

Organisationspsykolog i København og Aarhus kontakt os uforpligtigende: mail@ok-leadership.dk Tlf: 26209056.

Online kan tilbydes hvis ønskes frem for et fysisk møde

I en dialog udvikler vi en klar strategi for dine/jeres målsætninger som individuel person, medarbejdere, gruppe, ledere, organisationen og jeres samarbejde i mellem.

Målsætning og vores værdier

I et samarbejde tilfører vi virksomheden øget værdi for individuelle personer, medarbejdere og ledere i private og offentlige organisationer i København og Aarhus.

Vi er troværdige og resultatorientereret, fagligt specialiserede i organisationspsykologi med  specialer i organisation og ledelse: ”LedelseMennesket i Centrum” (jf. Ole Kjærgaard, år 1999).

I OK-Leadership tilbyder vi optimering af organisationens arbejdsgange, samarbejdet og jeres kommunikation, som støtter organisationens delmål og målsætning. OK-leadership er skarp på ”ledelse til tiden”:

Deff. Begrebet ledelse kommer af oldnor: laida`. God ledelse kan ses afhængig af ”hvad og hvem”, der skal ledes via relevant teori og metode! I Danmark (Skandinavien) fordrer god ledelse, tilstrækkelig: Faglige, personlige og sociale kompetencer (Ibid).

Spørgsmål: God ledelse kan læres over tid for Personaleledelse, Driftsledelse, Stratetisk ledelse og/eller i kombination.

Godarbejdsmiljø og trivsel: Medarbejdere trives med godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø via god ledelse. Kan god ledelse læres?

Samarbejde, trivsel, ”stress” og konflikter

I organisationer ses udfordringer med samarbejde, mistrivsel og konflikter ofte med fokus på enkelte personer. Årsagerne bør ses i organisationens opbygning, ledelse og medarbejdere imellem.

  • Medarbejdere og ledere har behov for balancen krav = kontrol. Uklare roller i opgaver og ledelse kan afhjælpes ved etablering af klare roller i organisationen.

Arbejdsrelateret ”stress” som belastningsreaktioner over tid eller ubalance imellem oplevet ressourcer og belastninger, f.eks:

  • Opgavens Omfang – Indhold – Udefra krav – Egne krav – Tid –

Som aut. klinisk og organisationspsykolog understøtter vi medarbejdere og ledere som fagpersoner, gruppen og individuelle medarbejdere til øget trivsel via godt samarbejde i organisationen. Vi tilbyder en kombination af ledelsesudvikling, supervision, sparring og coaching. Ved sygefravær i organisationer kan vi som regel tilbyde behandling v/ aut. klinisk psykolog, Akkrediteret.

Virksomheden med behov for ny strategi

Måske har I behov for at revidere jeres virksomhedsstrategi, eller relevant med en helt ny strategi?

  • Vores organisationspsykologer og proceskonsulenter støtter jer i processen og sikre udvikling af strategien med de rette kompetencer hos ledere og medarbejdere til at opnå virksomhedens målsætninger.

Virksomheden med behov for organisationsdesign

I organisationer kan redesign ses som strategi for optimering og udvikling.

Vi støtter organisationens opbygning, udvikling og samarbejdet med sigte på jeres potentialer og optimale i forretning og trivsel.

Redesign som udvikling eller vækst

  • Ny taktik, transformation til vækst, reorganisering, lean eller nye opgaver som eksempel på forandringer i en organisation.
  • Ved større forandringer revideres organisationens design, så opgaven kan løses optimalt via transformation og forandringsledelse.

Som aut. organisationspsykolog har vi fokus på sammenhængen imellem organisationens struktur, ledere og medarbejderne. Som ledelseskonsulenter støtter vi optimering af jeres organisationsdesign, kompetencer, ressourcer og samarbejdet!

Udvikling jf. kognitiv: ”Ny bevidsthed – Nye handlinger og Handling giver forvandling” via et smidigt samarbejde med arbejdsglæde og trivsel i organisationen

Søges organisationspsykologer i København og Aarhus: Kontakt OK-Leadership: mail@ok-leadership.dk Tlf: 26209056. “Vi er resultatorienteret” 🙂

Scroll to Top