Anbefalinger

Privat- og Arbejdsmæssigt

Ole hjalp mig ud af stormens øje“!

Jeg giver hermed de bedste anbefalinger, da jeg med Oles hjælp atter blev et helt menneske efter at have befundet mig i et usundt arbejdsforhold, der udsprang af et yderst belastende belastende og dårligt arbejdsmiljø. Ole skaber en tryg ramme, hvor der hurtigt opstår tillid til positivt, at få gennemgået forløbet. 

Med Ole Kjærgaards store faglige indsigt, forståelse og ikke mindst skarpe opmærksomhed på, at finde ind til kernen af mine oplevelser, udfordringer og de belastninger har havde været igennem, skabte han ro, gav mig en udviklende selvforståelse samt fantastiske redskaber til at komme videre, herunder at få genskabt den faglige tro på mig selv!

Med Oles hjælp er jeg nu opmærksom på eventuelle faresignaler – skulle jeg mod forventning komme ud for tilsvarende udfordringer!

Hilsen Birgitte 

 

 

Coaching

En yders behagelig og faglig kompetent Klinisk- og Erhvervspsykolog! 

Bedste hilsen!

Vicky Jensen, tidl. Rigspolitiet

 

 

ORGANISATION OG LEDELSE

Min hustru og jeg startede UJS biler for 20 år siden.

Virksomheden har vokset sig større, og vi fik behov for professionel rådgivning til organisation og ledelse, reorganisering og udvikling af virksomheden og et forestående generationskifte.

Valget faldt på OK-Leadership i Viborg ved Ole Kjærgaard, som jeg kun kan anbefale med redskaber, og løsninger på et højt fagligt og menneskeligt niveau!

Hvem kan ønske sig mere end fornemmelsen af bedre ledelse og øget værdi for sin virksomhed 🙂

Sander Steffensen

Direktør

STRESSHÅNDTERING

Efter at blive sygemeldt med stress fik jeg anbefalet Ole Kjærgaard. I samtaler med Ole, fik jeg forståelse for min sygdom, grunde hertil og mine belastningreaktioner var normale. 

Samtalerne med Ole har hjulpet mig videre og lært mig at bruge nye værktøjer arbejdsmæssigt og privat! 

Der er stor faglig flexibilitet hos OK-Leadership, så man får den hjælp man har behov for!

Jeg kan varmt anbefale og vil vedblive med at anbefale Ole Kjærgaard til andre, som har behov for en autoriseret psykolog, der forholder sig til ens problemer og udfordringer ud fra en empatisk og realistisk vinkel! 

Flemming Nielsen

Konsulent, 3F Skive

KARRIEREUDVIKLING OG JOBSKIFTE

Lasse Erichsen. Cand merc-jur

Mit samarbejde med Ole Kjærgaard har været præget af gensidig  respekt og forståelse for vores forskellige kompetencer. Jeg har haft stor glæde af at benytte erhvervspsykolog Ole Kjærgaard som sparringspartner  i forhold til mit nye “arbejdsliv”. Vi fik afklaret mine barriere og kompetencer. Vi har målrettet skabt overblik for fremtiden og hvad jeg skal arbejde med i forhold til mine ressourcer og målsætning. Jeg vil gerne anbefale Ole Kjærgaard som sparringspartner og jeg vil også takke ham for den hjælp han har været for mig.     

Karriereafklaring

Man mærker tydeligt Oles professionalisme og nøgterne tilgang, når man taler med ham. Jeg har i løbet af sessionerne hos Ole fået justeret mit mindset, så jeg også kan se mere nøgternt på de udfordringer mit arbejds- og privatliv byder mig.

Ole har et roligt og lyttende væsen, som gør, at man hurtigt slapper af og sænker paraderne, og samtalen kan dermed hurtigere ledes ind på det væsentlige.

Jeg har fået Oles hjælp til at afklare, hvad jeg kan, hvor jeg vil hen med min karriere, og hvordan det kan harmonere med mit familieliv.

Jeg kan derfor anbefale Ole til både karriere- og livscoaching.

Venlig hilsen

Christoffer Nepper, Fuldmægtig, Cand.jur. 

Poul Lindholm, Afdelingsleder Lemvig Kommune 

Til OK-Leadership (Ole Kjærgaard). 

Jeg har med stor fornøjelse konsulteret erhvervspsykolog Ole Kjærgaard. Samtalerne har været på et højt fagligt niveau, som er baseret på mange års erfaring og viden om erhvervslivet og dets udfordringer. Med inspirerende og målrettede samtaler formår Ole, at sætte fokus på de vigtigste elementer, som der skal fokuseres på, for at udvikle konstruktive handlemuligheder.

Ole Kjærgaard har en evne til at bringe relevant faglighed, men også personlighed i spil, som bidrager til at det er med fornyet energi og motivation, at jeg er gået fra samtalerne!

Jeg kan kun anbefale, at konsultere Ole, uanset om det er et ønske om at anvende det til personlig eller faglig udvikling:)  

 

Vundet arbejdsskade- og erstatningssag i samarbejdet med OK-Leadership v/ Ole Kjærgaard! 

I 2014 pådrog jeg mig en arbejdsskade (diskusprolaps) som ikke blev anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen ( nu AES)
I 2020 blev dén accepteret som en arbejdsskade og méngrad på 8 %. 
Januar 2020 blev jeg ramt af diskusprolaps (samme sted), og denne gang blev jeg opereret. Ny læge fandt, at diskusprolaps fra 2014 burde være opereret og nu forårsaget unødig stor skade.

Da jeg har daglige store smerter og svært ved at udføre selv enkelte ting, syntes jeg, at de angivet 8% var for lidt i mèngrad.
Jeg henvendte mig derfor til OK-leadership v/Ole Kjærgaard, som jeg var blevet anbefalet (!)
Ole Kjærgaard viste sig at have meget indgående viden og stor erfaring omkring vurdering af lægeerklæringer, diagnoser indsigelser og klage/anke i erstatningssager!
Ole Kjærgaard har stor kendskab til offentlige myndigheder og kan derfor let rådgive om retssikkerhed og rettigheder!
Det har været af stor betydning i gennem hele forløbet, at jeg har følt mig sikker på rådgivningen, som var meget kompetent. Ole Kjærgaard er også rigtig god til at give “værktøjer” til afklaring i det videre personlige og arbejdsmæssige forløb!
 
Først blev sagen afvist af min forsikring, men Ole Kjærgaards fortolkning og hjælp med formulering af brev til forsikringen gjorde, at de anerkendte det som arbejdsskade!
P.t. afventer jeg ny undersøgelse ved speciallæge for AES for ny vurdering af mèngrad.
 
Alt i alt har Ole Kjærgaards hjælp og rådgivning forårsaget ændringer i de lægefaglige og forsikringsmæssige forhold til min fulde tilfredshed, både helbredsmæssigt og økonomisk!
 
De bedste anbefalinger!
Venlig hilsen
Finn Bolmgren Jensen

Mark Handberg, Fysioterapeut  

Et uforglemmelig forløb 

Mit forløb hos Ole Kjærgaad har være særdeles givende på mange forskellige måder. For mig var det vigtigt, at kunne betro mig til et menneske med indføling – Ole viste sig særdeles god at forstå mig, mine følelser og min situation, hvilket gjorde mig meget komfortabel hans nærvær.

Hans ydmyge, rolige, positive og professionelle attitude havde jeg dyb respekt for. Efter hver samtale gik jeg fra Oles lokale med mere ro i sindet. Hans støtte og opbagning i min udviklingsproces gav mig fornyet tro på mine evner og en langt større følelse af self-efficacy både ift. private forhold og erhvervsmæssigt. 

En tak føles som et fattigt ord for den hjælp jeg har f´ået!  

LEDELSESUDVIKLING 

Efter mange år med stor arbejdsbelastning var tiden kommet til at hente ekstern hjælp. Jeg blev anbefalet Ole Kjærgaard. Allerede ved første konsultation skabte Ole et klart “billede” af min situation. Metoden med et “referat” på tavlen var perfekt for mig, idet jeg kunne tage et billede med og derfor huske hvad vi havde talt om. 

Jeg har haft 4 konsulationer hos Ole i alt ca. 6 timer. Dette resulterede i en større klarhed og et bedre overblik over min arbejdssituation.

Resultatet blev reorganisering af virksomheden og bedre ledelsesmæssig uddelegering, med en mindre arbejdsbyrde til mig. 

Jeg kan varmt anbefale Ole Kjærgaard!

Jesper Schrøder, cand scient pharm
Direktør, Allergica A/S

Studie og Karriererådgivning 

Jeg kontaktede OK-Leadership med henblik på afslutning af mit bachelorprojekt, og jeg har været ovenud tilfreds! 

Ole Kjærgaard er utrolig empatisk og professionel! Med udgangspunkt i min situation fik Ole hjulpet mig i gang med mit bachelorprojekt igen. De værktøjer og den sparring jeg fik af Ole dels til psykologrådgivning og erhvervrådgivning har være fuldstændig uundværlige for mig personligt som professionelt. Hvis det ikke havde været for Oles hjælp, tvivler jeg på, at jeg var blevet færdig. 

Jeg anbefaler OK-Leadership på det varmeste dels i forhold til personlige udfordring og de som har behov for sparring i det professionelle liv med at takle studier og/eller job. 

De bedste anbefalinger!

Kenneth Øster 

Professionsbachelor, Internantional handel og markedsføring       

 

COACHING 

Den dybeste respekt, taknemmelighed og varmeste anbefalinger herfra! Du fremstår imødekommende, tillidsfuld, venlig og yderst engageret. Du er nem at snakke med responderer hurtigt, hvilket passede i tålmodighed og mit temperament. Man mærker hurtigt høj faglighed, kvalitet og din store erfaring inden for en række specialer.

Jeg kom med en følelse af tomhed og mange bolde i luften. Jeg blev tilbudt brugbare og konkrete handlemuligheder, som bare virker! I processen blev mine drømme pludselige håndgribelige og jeg fik modet til at udleve dem. 

Med din anerkendelse og støtte personligt som erhvervsmæssigt, så blev svære beslutninger lette at træffe og jeg er i dag hvor jeg ønsker at være! 

Maria Bundgaard

Karriereudvikling og karriereskifte 

Jeg kan varmt anbefale OK-Leadership!

Jeg er sidst i 20´erne, uddannet markedsføringsøkonom og var usikker på hvilken retning jeg skulle vælge i min karriere og mit liv.

Jeg kontaktede OK-Leadership ved Ole Kjærgaard, og begyndte samarbejdet ugen efter. I mit forløb fik jeg en fantastisk support og hjælp til at finde mit karrierevalg, samt gode samtaler til om job, karriere og udfordringer i livet. Forløbet har gjort, at jeg nu ved hvilken retning  jeg vil gå:)

Jeg kan stærkt anbefale OK-Leadership, hvis du er usikker på dit karrierevalg eller hvis du ønsker sparring herom!

Hilsen Christian Villumsen 

LM Wind Power

Poul Jakobsen, Senior Projekt Manager. 

Undertegnede konsulterede OK-Leadership i forbindelse med et arbejdsrelateret stressforløb

Samarbejdet med OK-Leadership har været meget udviklende. Ole Kjærgaard har tydeligvis god erfaring med  de arbejdsrelaterede udfordringer, der kan være i en stor international virksomhed!

Ole Kjærgaard har indgående kendskab til ledelsesforhold i større erhvervsvirksomheder, og han er meget kompetent i sin faglige rådgivning. I forløbet målrettet efter årsagerne, ikke symptomerne. 

I samarbejdet giver Ole Kjærgaard med sin rolige og professionelle rådgivning “værktøjer” til afklaring, energiløft og strategier til det videre forløb for medarbejder og virksomheden!

I et godt samarbejde med min virksomheds ledelse og HR afdeling, er der nu fortaget konstruktive ændringer, basseret på den rådgivning, jeg har modtaget fra OK-Leadership!  

Med venlig hilsen

Poul Jakobsen, Senior Projekt Manager

LM Wind Power

 

ORGANISATION OG LEDELSE

Vi blev anbefalet OK-Leadership qua et arbejdsrelateret stress-og udviklingsforløb. Samarbejdet med OK-Leadership har været meget konstruktivt omkring udvikling af vores organisation og ledelse! Ole Kjærgaard har tydeligvis god erfaring med de udfordringer, der kan være i en mindre virksomhed i vækst! Ole Kjærgaard tilbyder faglig indsigt i ledelsesforhold i mindre virksomheder. I forløbet er Ole meget kompetent i sin faglige rådgivning, målrettet og resultatorienteret i vores tempo.

I forløbet giver Ole Kjærgaard med sit overblik og professionelle rådgivning “redskaber” til afklaringer, ledelsesudvikling, øget energi og strategi til udvikling af medarbejdere, ledere og virksomheden! Som resultat af samarbejdet med OK-Leadership har vi nu foretaget konstruktiv udvikling i virksomheden: “Øget salgstal, bedre ledelse, bedre trivsel og arbejdsglæde i vores virksomhed”! 

Vi anbefaler OK-Leadership!

Kenneth Poulsen
Indehaver & Salgschef, Fugekemi ApS 

Min bedste anbefaling

I forbindelse med et sygefravær, grundet længerevarende belastning i et arbejdsforhold, blev jeg henvist til Ole Kjærgaard, OK-Leadership. Her blev normaliteten i mine reaktioner og symptomer gjort tydelig, og ansvaret og rollerne i det tidligere arbejdsforhold blev afklaret! Udgangspunket for samtlige konsultationer var mit aktuelle niveau i forhold til ressourcer og kompetencer, og jeg blev mødt og vejledt professionelt og troværdigt.  

Konsultationerne blev altid afsluttet med et grafisk resume, der klart indikerede fremskridt i processen og et mål for øje.

Som resultat er jeg personligt og fagligt vokset og stoler igen stærkt på min viden, erfaringer, kompetencer, interesser og drømme. 

Birgitte

Jeg kan varmt anbefale (Ole Kjærgaard) OK-Leadership.  

Behandlingen er helt i top. En bred vifte af kompetencer og et højt fagligt niveau. 

Ole har en rolig og behagelig fremtræden. Jeg har fået virkelig gode værktøjer på hånden til selvhjælp. Altid efter endt samtale har jeg forladt Ole med en behagelig fornemmelse af ro, overblik og selvsikkerhed. Har oplevet i weekends, når jeg har været usikker og dårlig, at Ole har været til rådighed pr. telefon – SUPER SERVICE!! – 1000 tak for en god behandling. 

De bedste hilsener

Britt 

 

 

Reorganisering  og Ledelsesudvikling – B.E Installationer A/S 

B.E. Installationer A/S startede i 1980. 

Som en mellemstor virksomhed i betydelig vækst fik vi i 2018 behov for erhvervsrådgivning til reorganisering og udvikling af virksomheden herunder executive ledelsesrådgivning. Efter anbefaling valgte vi konsulentfirmaet OK-Leadership v/ Ole Kjærgaard, som jeg kun kan anbefale som yderst professionel, stærk i teori og metode, med relevante løsninger på  et højt fagligt, sikkert og personligt niveau!  

 B.E Installationer nu Midjyllands stærkeste EL-, Sikrings- og Energiinstallatør!  

Med venlig hilsen

Erik Kønigsberg, Direktør

 

De bedste anbefalinger

Gennem et længere forløb vil jeg utrolig gerne anbefale Ole Kjærgaard til andre patienter/klienter. Min kontakt til Ole har været rigtig god.

Ole har på en omsorgsmåde været tilrådighed, når jeg oplevede et behov for hjælp. Relationen er oplevet som god og Ole har været med til at fastholde et håb for bedring. Ole har hjulpet med at sænke stress og andre belastede lidelser og givet mig en oplevelse af ro. Jeg har før anbefalet Ole til andre patienter, som ligeledes bekræfter at Ole Kjærgaard vinder sympati som behandler. Så alt i alt vil jeg på det varmeste anbefale Ole Kjærgaard til andre patienter!

Hans-Jørn Sørensen

 

Supervision- og karriereskifte 🙂

Jeg har de seneste år prioriteret udvikling af min karriere, og som sparringspartner har jeg benyttet OK-Leadership. Ole Kjærgaard er meget professionel som klinisk- og ervhvervspskolog/sparringspartner. Hans kendskab til arbejdsmarkedet og individet, samspillet derimellem, har givet mig den nødvendige hjælp til at finde et bedre ståsted i livet!  

Tidligere var jeg helbredsmæssigt udfordret, hvilket påvirkede mit arbejdsliv. Der skulle ske ændringer, og jeg skulle blive bedre til “work-life balance”! Det har mine sessions hos Ole Kjærgaard virkelig hjulpet mig med! 

Jeg blev mødt med stor respekt, aktiv lytten og mest af alt så vi fremad. Det var mig, som bestemte, hvor meget der skulle ses bagud. Fokus er stadig fremadrettet. 

Med vidensbaseret til mine udfordringer, samt den høje faglighed og ærlighed, er jeg kommet på sporet igen, med et sundere og bedre arbejdsliv. Jeg fik værktøjer til at arbejde med mine strategier, så jeg med tiden kom tilbage på fuld tid på jobbet. I dag har jeg fået mere ro på mig selv, også mit værd som menneske – og at det værd ikke ikke implicit hænger sammen med min arbejdsindsats.

Jeg har skiftet job, et der kræver langt mere selvstændighed, egen drift og tro på mig selv. At være kommet dertil er til tider et arbejde, men i samarbejdet med Ole Kjærgaard, er det lykkes med succes!

Ole Kjærgaard kan altid henvise til videnskabelig evidens for de strategier han benytter som udgangspunkt. Der har stor betydning for mig i min udvikling, at mit reaktionsmønster har været “normalt”, og at behandlingen deraf med henvisning til eksisterende faglitteratur og viden.

I dag er jeg et bedre sted i livet og arbejdslivet, men møder jo stadig udfordringer:) I de situationer kontakter jeg Ole, og via supervision bliver jeg “tunet” ind på rette spor. Det vil jeg formentlig benytte mig af i mange år fremover!

Med venlig hilsen, Carina R. Olesen

3F, AUI-konsulent, Arbejdsmarked  

Kære Ole Kjærgaard:)

Hvor andre psykologer må give fortabt, holder du fast og på empatisk og professionel vis giver du mig en masse “værktøjer”, som kan anvendes på stedet. Ikke alene har du hjulpet mig videre i forhold til personlige/menneskelige udfordringer, men også i forhold til råd og vejledning om karriereskift.

Jeg har følt mig SÅ tryg i hele processen! Tak fordi du aldrig giver slip og har troet på mig. 

Du får mine varmeste anbefalinger!  

Venlige hilsener fra Lotte

  

Udviklingsproces – 

Den utrolig spændende udviklings proces, som jeg med din store indsigt og faglige dygtighed har startet er knap nået i mål og jeg vil ikke afvise at jeg får brug for din hjælp på et senere tidspunkt. Trygt og godt at vide at du er her:) 

Med venlig hilsen Bodil Mygind 

  

Scroll to Top