Autoriseret psykolog Ole Kjærgaard  

Lægehenvisning- og tilskud:  Ja Akkrediteret klinisk psykolog

Autoriseret psykolog i Viborg tilbyder hjælp til private- og arbejdsmæssige udfordringer. Tilbyder psykolog til unge fra 15 år, voksne og par.

NB. Ingen ventetid til psykolog med tilskud til unge med angst eller depression via lægehenvisning: Ventetid ca. 1. uge:) 

Ole Kjærgaard tilbyder 20 års erfaring og tidligere behandlingsansvarlig psykolog i sygehusregi/psykiatri (Norge). 

Afhængig af din problemstilling og målsætning anvender vi relevant teori og metode, f.eks.: Kognitiv, dynamisk, systemisk, eksistentiel, kriseterapi, evt.   

Info: Også i år 2020 var Ole Kjærgaard en af de mest effektive aut. psykologer 🙂

Psykolog i Viborg:  mail@ok-leadership.dk Tlf: 2620 9056. Indtal besked, vi ringer samme dag:) 

Gratis psykolog tilskud til unge mellem 18 og 21 år og 22-24 årige for angst og depression, såfremt set lægehenvisning på én af disse årsager!

Samtale: I fællesskab planlægger vi dine mål for samarbejdet. En samarbejdsaftale med dig som “medekspert” for, hvad du søger hjælp til? Aktiviteter kan gennemføres via online, hvis ønskes frem for et fysisk fremmøde.

NYT: Krisehjælp/fyringer –  Stresshåndtering

Psykolog ViborgPsykolog med offentlig tilskud

I Viborg modtager vi klienter via den offentlige sygesikring.

Henvisning fra læge oplys venligst cpr.nr og årsag (1-11).  

Praksis: Egenbetaling (lægehenvisning) 1. kons. 424,25 kr. Efterfølgende 11 kons. 353,75 kr.

Afbud via mail, sms eller Tlf. 

Dagen før inden kl. 16.00 også søndag. Ved afbud senere eller udeblivelse udstedes faktura svarende til din egenbetaling. 

Benyt autoriseret psykolog: Psykologi er en videnskab, og universitetsuddannede psykolog skal benytte anerkendte teorier og metoder til undersøgelse og terapi til mennesker: Viden “læger” bedst:)     

Psykologiske undersøgelser: De mennesker som får behandling af praktiserende psykolog med ydernummer bliver raskmeldte ca. 50 % lettere og ca. 50 % hurtigere. De mennesker som benytter psykologrådgivning til private eller arbejdsrelaterede udfordringer komme ofte 50% hurtigere og lettere over krisen. Derfor find en god psykolog med de specialer, som matcher dine private og arbejdsmæssige spørgsmål.

Psykolog Ole Kjærgaard har et solidt fagligt fundament og erfaring i hjælp til mennesker med private- og arbejdsrelaterede udfordringer. Jeg tilbyder sikker faglig viden og god erfaring med at hjælpe mennesker videre fra problemer med stress, depression og angst, tabsproblematik, misbrug, sorg og kriser, herunder sygdom, eksistentielle kriser, familie problemer og skilsmisse, akutte kriser, arbejdsrelaterede vanskeligheder, eller andre former for personlige udfordringer.

Andet:

Konsulentfimaet OK-Leadership tilbyder forskellige former for erhvervsrådgivning. Ring og hør nærmere: Tlf. 26209056

Medlem af Dansk Psykologforening.

Persondata: Tavshedspligt og persondata håndteres efter gældende regler jf. lovgivning.

 

Øvrige erfaringer og fagområder jf. Aut. klinisk- og Erhverspsykolog Ole Kjærgaard: 

Som klinisk psykolog anvender vi anerkendt teori og metode til behandling af Angst f. eks. Socialangst, Præstationangst, Fobier mv. Begrebet Depression kommer af fransk og betyder nedtrykthed. Let til moderat Depression kan jeg som erfaren psykolog ofte behandle på 5-7 konsultationer med godt resultat. Psykolog tilbyder god erfaring med behandling af aggressionsudøvelse især kognitiv og dynamisk terapi vurderes med god effekt. Klinisk psykolog tilbyder behandling  af Selvskade og Spiseforstyrrelse og Sexologiske problematikker. Autoriseret klinisk psykolog tilbyder håndtering af Misbrugsproblematik f.eks Alkohol og Købemani. Autoriseret Krisepsykolog tilbyder mange års erfaring i akut krisehjælp i forbindelse med Trafik-og ulykke samt Seksuel overgreb og Incest. Vi tilbyder psykologisk kriseintervention til Røveri- Vold og Voldtægtofre samt Fyring og Arbejdsløshed. Vi tilbyder krisehjælp i forbindelse med Selvmordsforsøg, Sorg og Tabsproblematikker, Provokeret abort, Pårørende ved dødsfald og Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom samt psykologbehandling til Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.  Såfremt interesse velkommen til Parterapi, Mediation og Konflikthåndtering i Familier. Vi udfører Psykologvurdering og Psykologundersøgelser til Jobcentre, Forsikringsselskaber, Arbejdskade.

Aut. Erhvervspsykolog  og ledelseskonsulent tilbyder specialer i Organisation og Ledelse med mange års erfaring i Karriererådgivning og Outplacement. Vi har sikker viden og erfaring i Faglig Kompetenceudvikling i forhold til et Karriereskift og nyt Job. Vi har speciale i Ledelsesudvikling og Coaching på alle niveauer: Gruppe- , Mellemleder- og Topledelse. I forbindelse med Rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere anvender vi interview, erhvervspsykologisk undersøgelse  med Profilanalyse. Via sikker teori udfører vi Arbejdspladsvurdering med fokus på undersøgelse af Medarbejdere og Trivsel ved private og offentlige arbejdspladser. I Medarbejder-trivselsundersøgelser ses fokus på Psykisk Arbejdsmiljø, Kommunikation og Konflikthåndtering. Vores Arbejdspsykologer hjælper med Stress og Belastningsreaktioner, og vi har god erfaring i Coping og Mestring i forbindelse med Psykisk Arbejdsmiljø . I fællesskab udvikler aut. erhvervs- og organisationspsykologer en plan for virksomhedens målsætning i forhold til vision og mission ledelsen og medarbejderne samarbejde aktuelt og på sigt. I organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser guider vores Ledelseskonsulenter med Supervision og Sparring igennem hele processen fra start til mål 🙂

Betalingsbetingelser:
Sundhedsforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: 
Kontant/mobilePay eller faktura til straksbetaling. Modtager ikke dankort.

Afbud:
Senest kl. 16:00 dagen inden aftalte konsultation. Erhverv senest 3 dage inden aftalte møde. 

Henvendelse:
Kontakt os pr. telefon eller Mail, Indtal navn og nummer, og vi ringer samme dag, Tlf. 2620 9056

Ved for sen betaling:
Opkræver rykkergebyr på 100,00 kr, 

Telefonkonsultation / coaching:
Afregning af honorar forud for konsultation.

Mobilepay: 50795

Bank, Reg nr. 5350, Konto nr. 0240851

Styrelsen for patientsikkerhed
Hjælp os med at blive endnu bedre

Patienterstatningen.dk
“Skadet efter behandling”

Scroll til toppen