Autoriseret psykolog i Viborg

Lægehenvisning- og Tilskud:  Ja,  Akkrediteret psykolog Ole Kjærgaard

Autoriseret psykolog Viborg v/ Ole Kjærgaard tilbyder psykologbehandling, terapi og rådgivning til private, personlige- og arbejdsmæssige udfordringer med fokus på dit helbred og livskvalitet! Kort ventetid ca.: 1.5 uge 🙂 Det er kun muligt fordi vi har takket nej til rammeaftaler med store psykolognetværker 🙂  

  • Psykolog Viborg med specialer i angst, depression og stress etc.  Velkommen 🙂 

Kontakt os: Tlf. 26209056; mail@ok-leadership.dk : Vi kontakter dig inden for 24 timer! 

* Velkommen til psykolog Viborg med fokus på godt helbred og øget livskvalitet 🙂      

Psykolog Viborg tilbyder terapi og rådgivning til unge fra 15 år, voksne og par  og grupper

NYT: Gratis psykolog Viborg med lægehenvist tilskud til unge mellem 18 og 24 årige for angst og depression Kan tilbydes med kort ventetid ca. 1,5 uge 🙂 

Ole Kjærgaard tilbyder 22 års erfaring b.la som tidligere behandlingsansvarlig og ledende psykolog i sygehusregi/psykiatri (Norge).

Vi anvender teori – metode afhængig af din problemstilling og målsætning f.eks.: Kognitiv teori, metakognitiv, ACT-terapi, compassion fokuseret terapi, dynamisk terapi, systemisk terapi, eksistentielt og kriseterapi  efter behov. Ved første møde aftaler vi en plan, der passer til dig og din målsætning 🙂    

Info: Også i år 2023 var Ole Kjærgaard én af de mest effektive Aut. psykologer i Region Midt Jylland, flest færdigbehandlede klienter på færrest antal konsultationer 🙂 Viden “læger” bedre

Psykolog i Viborg stressbehandling til private og i arbejdsregi. Vi tilbyder stress-forebyggelse til enkelte personer og grupper. Aut. arbejdspsykologer tilbyder stress håndtering og stress forebyggelse  til medarbejdere, ledere og organisationer med fokus på bedre trivsel og øget livskvalitet: Ring og hør nærmere – Det betaler sig socialt og økonomisk ! NB. Undersøgelser viser, at Stress koster danske arbejdspladser over 16 milliarder årligt. Men via et godt arbejdsmiljø kan stress håndteres og forebygges. Ring og hør nærmere 🙂 

Psykolog i Viborg

Mail: mail@ok-leadership.dk Tlf: 2620 9056. Indtal besked, og vi ringer tilbage samme dag 🙂

Samtale: I fællesskab planlægger vi dit mål for samarbejdet. En samarbejdsaftale med dig som “medekspert” for, hvad du søger hjælp til? Efter aftale kan aktiviteter ofte gennemføres online, hvis det ønskes frem for et fysisk fremmøde.

NYT: Krisehjælp/fyringer –  Stresshåndtering

Psykolog ViborgPsykolog med offentlig tilskud

Psykolog Viborg modtager vi klienter via den offentlige sygesikring.

Henvisning fra læge, så oplys venligst cpr.nr og årsag (1-11).

Praksis: Egenbetaling (lægehenvisning) 1. kons. 462,40 kr. Efterfølgende 11 kons. 385,60 kr.

Afbud via telefon, e-mail, sms. Tlf. 26209056 

Dagen før inden kl. 14.00, gælder også inden weekenden. Ved senere afbud eller udeblivelse udstedes faktura svarende til din egenbetaling. Gælder også for unge på vederlagsfri/gratis ordning.      

Benyt autoriseret psykolog: Psykologi er en videnskab, og universitetsuddannede psykolog skal benytte anerkendte teori og metode til terapi til mennesker: Viden “læger” bedst 🙂  

 

Psykologiske undersøgelser: De personer som benytter behandling via praktiserende psykolog Viborg med ydernummer bliver typisk raskmeldte ca. 50 % lettere og ca. 50 % hurtigere. De mennesker som benytter psykologrådgivning til private eller arbejdsrelaterede udfordringer kommer som regel 50% hurtigere og lettere over krisen. Find derfor en  god psykolog Viborg med de specialer, som matcher dine private og arbejdsmæssige spørgsmål og udfordringer.

Psykolog Viborg Ole Kjærgaard har et solidt fagligt fundament og erfaring i hjælp til mennesker med private- og arbejdsrelaterede udfordringer. Jeg tilbyder sikker faglig viden og god erfaring med at hjælpe mennesker videre fra problemer med stress, depression og angst, tabsproblematik, misbrug, sorg og kriser, herunder sygdom, eksistentielle kriser, familie problemer og skilsmisse, akutte kriser, arbejdsrelaterede vanskeligheder, eller andre former for personlige udfordringer.

KRISEHJÆLP TIL PRIVATE  OG ERHVERV VED OK – lEADERSHIP:  

 * Hvis du/I har været udsat for en voldsom, chokerende hændelse, risikerer du at opleve normale fysiske og psykiske symptomer:  

 Husk: Det er godt at tale tanker og følelser igennem med nogen, der kan lytte og rumme oplevelserne. Du må ikke isolere dig og undlad at sætte dit forbrug af alkohol, tobak og medicin i vejret. Hvis du føler dig alene, er bange eller har svært ved at overskue situationen,  så har du måske behov for professionel hjælp.    

Undersøgelser viser at de personer, som modtager relevant krisehjælp kommer ca. 50 % hurtigere og 50 % lettere over en vanskelig oplevet krise:) 

Andet: Konsulentfirmaet OK-Leadership tilbyder forskellige former for erhvervsrådgivning. Ring og hør nærmere: Tlf. 26209056

Vi er medlem af Dansk Psykologforening.

Persondata: Tavshedspligt og persondata håndteres efter gældende regler jf. lovgivning.

Øvrige erfaringer og fagområder jf.  Aut. klinisk- og Erhvervspsykolog Ole Kjærgaard: 

Som klinisk psykolog anvender vi anerkendt teori og metode til behandling af Angst f. eks. Socialangst, Præstationsangst, Fobier mv. Begrebet Depression kommer af fransk og betyder nedtrykthed. Let til moderat Depression kan jeg som erfaren psykolog ofte behandle på 5-7 konsultationer med godt resultat.

Psykolog tilbyder god erfaring med behandling af aggressionsudøvelse især kognitiv og dynamisk terapi vurderes med god effekt. Klinisk psykolog tilbyder behandling  af Selvskade og Spiseforstyrrelse og Sexologiske problematikker. Autoriseret klinisk psykolog tilbyder håndtering af Misbrugsproblematik f.eks. alkoholoverforbrug og Købemani.

Autoriseret Krisepsykolog tilbyder mange års erfaring i akut krisehjælp i forbindelse med Trafik-og ulykke samt Seksuel overgreb og Incest. 

Vi tilbyder psykologisk kriseintervention til Røveri- Vold og Voldtægtsofre samt Fyring og Arbejdsløshed. Vi tilbyder krisehjælp i forbindelse med Selvmordsforsøg, Sorg og Tabsproblematikker, Provokeret abort, Pårørende ved dødsfald og Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom samt psykologbehandling til Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.  

Psykolog Viborg også til Parterapi, Mediation og Konflikthåndtering i Familier. 

Psykolog Viborg har mange års erfaring med Psykologvurderinger og Psykologundersøgelser til Jobcentre, Forsikringsselskaber, Arbejdsskadevurderinger.

 

Aut. Organisationspsykolog  og ledelseskonsulent tilbyder specialer i Organisation og Ledelse med mange års erfaring i Karriererådgivning og Outplacement. Vi tilbyder sikker viden og erfaring i Faglig Kompetenceudvikling i forhold til et Karriereskift og nyt Job. Vi har specialer i Ledelsesudvikling og Coaching på alle niveauer: Gruppe- , Mellemleder- og Topledelse.

I forbindelse med Rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere anvender vi interview, erhvervspsykologisk undersøgelse  med Profilanalyse.

Via sikker teori udfører vi Arbejdspladsvurderinger med fokus på undersøgelse af Medarbejdere og Trivsel ved private og offentlige arbejdspladser. I Medarbejdere-trivselsundersøgelser ses fokus på Psykisk Arbejdsmiljø, Psykologisk Trykhed, Kommunikation og Konflikthåndtering. Vores Arbejdspsykologer hjælper med Stress og Belastningsreaktioner, og vi har god erfaring i Coping og Mestring i forbindelse med Psykisk Arbejdsmiljø . 

I fællesskab udvikler aut. erhvervs- og organisationspsykologer en plan for virksomhedens målsætning i forhold til vision og mission ledelsen og medarbejderne samarbejde aktuelt og på sigt. I organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser guider vores Ledelseskonsulenter med Supervision og Sparring igennem hele processen fra start til mål 🙂

Psykologfirmaet OK-Leadership når resultaterne  praksis: Viden “læger” bedst 🙂

 

 

Betalingsbetingelser:
Sundhedsforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: 
MobilePay eller faktura til straksbetaling. Modtager ikke dankort.

Afbud:
Senest kl. 14:00 dagen inden aftalte konsultation. Erhverv senest 3 dage inden aftalte møde. 

Henvendelse:
Kontakt os pr. telefon eller Mail, Indtal navn og nummer, og vi ringer samme dag, Tlf. 2620 9056

Ved for sen betaling:
Opkræver rykkergebyr på 100,00 kr, 

Telefonkonsultation / coaching:
Afregning af honorar forud for konsultation.

Mobilepay: 50795

Bank, Reg nr. 5350, Konto nr. 0240851

Styrelsen for patientsikkerhed
Hjælp os med at blive endnu bedre

Patienterstatningen.dk
“Skadet efter behandling”

Scroll to Top