Autoriseret psykolog Ole Kjærgaard  

Lægehenvisning- og tilskud: Ja

Autoriseret psykolog i Viborg tilbyder hjælp til private- og arbejdsrelaterede udfordringer. Vi tilbyder psykolog til unge fra 15 år, voksne og par. Jeg har 20 års erfaring og er tidligere behandlingsansvarlig/ledende psykolog i sygehusregi/psykiatri (Norge). Afhængig af din problemstillig og målsætning anvender jeg relevant teori og metode, f.eks.: Kognitiv, dynamisk, systemisk, eksistentiel, kriseterapi.

“Corona”: Sikker social-afstand og håndsprit jf. myndighedernes anbefalinger! Aktiviteter kan gennemføres via online, hvis ønskes frem for fysisk fremmøde.

Ingen ventetid til psykolog i Viborg:  mail@ok-leadership.dk Tlf: 2620 9056. Indtal besked og vi ringer samme dag! 

Gratis psykolog med ydernummer til unge mellem 18 og 21 år for angst og depression, såfremt set lægehenvisning på én af disse årsager!

NBOgså år 2020 var Ole Kjærgaard én af de mest effektive psykologer i Region Midtjylland 🙂 

Første samtale: I fællesskab planlægger vi realistiske mål for samarbejdet. En samarbejdsaftale med dig som “med-ekspert” for, hvad du ønsker hjælp til? 

NYT: Krisehjælp/fyringer –  Stresshåndtering

Psykolog ViborgPsykolog med offentlig tilskud

I Viborg modtager vi klienter via  den offentlige sygesikring.

Ved henvisning fra læge oplys cpr.nr og årsag (1-11).  

Praksis: 

Egenbetaling (lægehenvisning) 1. kons. 419,50 kr. Efterfølgende 11 kons.: 349,75 kr.

Individuel privat samtale (50 min) 1.100 kr.

Afbud via mail, sms eller tlf. 

Senest dagen før inden kl. 16.00 også søndag. Ved afbud senere eller udeblivelse udstedes faktura.

Hvorfor benytte autoriseret psykolog: Psykologi som fag er en videnskab, og universitetsuddannede psykolog skal benytte anerkendte teorier og metoder til undersøgelse og terapi til mennesker: Viden “læger” bedst:)     

Psykologiske undersøgelser viser: De mennesker som får behandling af en privatpraktiserende psykolog med ydernummer bliver raskmeldte ca. 50 % lettere og ca. 50 % hurtigere:) De mennesker som benytter psykologrådgivning til private eller arbejdsrelaterede udfordringer komme ofte 50% hurtigere og lettere over krisen. Derfor find en god psykolog med specialer, som matcher dine private og arbejdsmæssige spørgsmål.

Psykolog Ole Kjærgaard har et solidt fagligt fundament og erfaring i hjælp til mennesker med private- og arbejdsrelaterede udfordringer. Jeg tilbyder sikker faglig viden og god erfaring med at hjælpe mennesker videre fra problemer med stress, depression og angst, tabsproblematik, misbrug, sorg og kriser, herunder sygdom, eksistentielle kriser, familieproblemer og skilsmisse, akutte kriser, arbejdsrelaterede vanskeligheder, eller andre former for personlige udfordringer.

Andet:

Konsulentfimaet OK-Leadership tilbyder forskellige former for erhvervsrådgivning.

Ring og hør nærmere, Tlf: 2620 9056

Medlem af Dansk Psykologforening.

Persondata: Tavshedspligt og persondata håndteres efter gældende regler jf. lovgivning.

 

Øvrige erfaringer og fagområder jf. Aut. klinisk- og erhverspsykolog Ole Kjærgaard: 

Som klinisk psykolog anvender vi anerkendt teori og metode til behandling af Angst f. eks. Socialangst, Præstationangst, Fobier mv. Begrebet Depression kommer af fransk og betyder nedtrykthed. Let til moderat Depression kan jeg som erfaren psykolog ofte behandle på 5-7 konsultationer med godt resultat. Psykolog tilbyder god erfaring med behandling af aggressionsudøvelse især kognitiv og dynamisk terapi vurderes med god effekt. Klinisk psykolog tilbyder behandling  af Selvskade og Spiseforstyrrelse og Sexologiske problematikker. Autoriseret klinisk psykolog tilbyder håndtering af Misbrugsproblematik f.eks Alkohol og Købemani. Autoriseret Krisepsykolog tilbyder mange års erfaring i akut krisehjælp i forbindelse med Trafik-og ulykke samt Seksuel overgreb og Incest. Vi tilbyder psykologisk kriseintervention til Røveri- Vold og Voldtægtofre samt Fyring og Arbejdsløshed. Vi tilbyder krisehjælp i forbindelse med Selvmordsforsøg, Sorg og Tabsproblematikker, Provokeret abort, Pårørende ved dødsfald og Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom samt psykologbehandling til Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.  Såfremt interesse velkommen til Parterapi, Mediation og Konflikthåndtering i Familier. Vi udfører Psykologvurdering og Psykologundersøgelser til Jobcentre, Forsikringsselskaber, Arbejdskade.

Aut. Erhvervspsykolog  og ledelseskonsulent tilbyder specialer i Organisation og Ledelse med mange års erfaring i Karriererådgivning og Outplacement. Vi har sikker viden og erfaring i Faglig Kompetenceudvikling i forhold til et Karriereskift og nyt Job. Vi har speciale i Ledelsesudvikling og Coaching på alle niveauer: Gruppe- , Mellemleder- og Topledelse. I forbindelse med Rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere anvender vi interview, erhvervspsykologisk undersøgelse  med Profilanalyse. Via sikker teori udfører vi Arbejdspladsvurdering med fokus på undersøgelse af Medarbejdere og Trivsel ved private og offentlige arbejdspladser. I Medarbejder-trivselsundersøgelser ses fokus på Psykisk Arbejdsmiljø, Kommunikation og Konflikthåndtering. Vores Arbejdspsykologer hjælper med Stress og Belastningsreaktioner, og vi har god erfaring i Coping og Mestring i forbindelse med Psykisk Arbejdsmiljø . I fællesskab udvikler aut. erhvervs- og organisationspsykologer en plan for virksomhedens målsætning i forhold til vision og mission ledelsen og medarbejderne samarbejde aktuelt og på sigt. I organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser guider vores Ledelseskonsulenter med Supervision og Sparring igennem hele processen fra start til mål 🙂

Betalingsbetingelser:
Sundhedsforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: 
Kontant/mobilePay eller faktura til straksbetaling. Modtager ikke dankort.

Afbud:
Senest kl. 16:00 dagen inden aftalte konsultation.

Henvendelse:
Kontakt os pr. telefon eller Mail, Indtal navn og nummer på svarer, og vi ringer samme dag, Tlf. 2620 9056

Ved for sen betaling:
Opkræver rykkergebyr på 100,00 kr, 

Telefonkonsultation / coaching:
Afregning af honorar forud for konsultation.

Mobilepay: 50795

Bank, Reg nr. 5350, Konto nr. 0240851

Styrelsen for patientsikkerhed
Hjælp os med at blive endnu bedre

Scroll til toppen