Autoriseret psykolog i Viborg

Lægehenvisning- og tilskud:  Ja,  Akkrediteret klinisk psykolog Ole Kjærgaard

Autoriseret psykolog i Viborg til private- og arbejdsmæssige udfordringer. Vi tilbyder psykolog til unge fra 15 år, voksne og par. Kort ventetid: 1.5 uge 🙂 

NB. Aktuelt har vi lukket for gratis behandling til unge 18-24 årige med angst/depression via lægehenvisning. Note: Midlertidigt lukket pga. Region Midtjyllands økonomiske “omsætningsloft” for lægehenvist psykologbehandling til unge med angst og depression.     

  • Aktuelt anvender vi social afstand og håndsprit:)

Ole Kjærgaard tilbyder 20 års erfaring og er tidligere behandlingsansvarlig og ledende psykolog i sygehusregi/psykiatri (Norge).

Vi benytter teori og metode afhængig af din problemstilling og målsætning f.eks.: Kognitiv, metakognitiv, dynamisk, systemisk, eksistentiel, kriseterapi, evt. Lad os tale om det ved første samtale 🙂    

Info: Også i år 2021 var Ole Kjærgaard én af de mest effektive Aut. psykologer i Region Midt 🙂

Psykolog i Viborg

Mail: mail@ok-leadership.dk Tlf: 2620 9056. Indtal besked, og vi ringer tilbage samme dag 🙂
Gratis psykolog tilskud til unge mellem 18 og 24 årige for angst og depression, såfremt set lægehenvisning på én af disse årsager! Pt lukket for tilgang, beklager! 

Samtale: I fællesskab planlægger vi dine mål for samarbejdet. En samarbejdsaftale med dig som “medekspert” for, hvad du søger hjælp til? Aktiviteter kan gennemføres online, hvis det ønskes frem for et fysisk fremmøde.

NYT: Krisehjælp/fyringer –  Stresshåndtering

Psykolog ViborgPsykolog med offentlig tilskud

I Viborg modtager vi klienter via den offentlige sygesikring.

Henvisning fra læge, så oplys venligst cpr.nr og årsag (1-11).

Praksis: Egenbetaling (lægehenvisning) 1. kons. 427,50 kr. Efterfølgende 11 kons. 356,50 kr.

Afbud via mail, sms eller Tlf. 26209056 

Dagen før inden kl. 16.00, gælder også inden weekenden. Ved senere afbud eller udeblivelse udstedes faktura svarende til din egenbetaling. Gælder også for unge på vederlagsfri/gratis ordning.      

Benyt autoriseret psykolog: Psykologi er som bekendt en videnskab, og universitetsuddannede psykolog skal benytte anerkendte teori og metode til terapi til mennesker: Viden “læger” bedre:) 

Psykologiske undersøgelser: De personer som benytter behandling via praktiserende psykolog med ydernummer bliver typisk raskmeldte ca. 50 % lettere og ca. 50 % hurtigere. De mennesker som benytter psykologrådgivning til private eller arbejdsrelaterede udfordringer kommer som regel 50% hurtigere og lettere over krisen. Find derfor en  god psykolog med de specialer, som matcher dine private og arbejdsmæssige spørgsmål og udfordringer.

Psykolog Ole Kjærgaard har et solidt fagligt fundament og erfaring i hjælp til mennesker med private- og arbejdsrelaterede udfordringer. Jeg tilbyder sikker faglig viden og god erfaring med at hjælpe mennesker videre fra problemer med stress, depression og angst, tabsproblematik, misbrug, sorg og kriser, herunder sygdom, eksistentielle kriser, familie problemer og skilsmisse, akutte kriser, arbejdsrelaterede vanskeligheder, eller andre former for personlige udfordringer.

Andet:

Konsulentfirmaet OK-Leadership tilbyder forskellige former for erhvervsrådgivning. Ring og hør nærmere: Tlf. 26209056

Vi er medlem af Dansk Psykologforening.

Persondata: Tavshedspligt og persondata håndteres efter gældende regler jf. lovgivning.

Øvrige erfaringer og fagområder jf.  Aut. klinisk- og Erhvervspsykolog Ole Kjærgaard: 

Som klinisk psykolog anvender vi anerkendt teori og metode til behandling af Angst f. eks. Socialangst, Præstationsangst, Fobier mv. Begrebet Depression kommer af fransk og betyder nedtrykthed. Let til moderat Depression kan jeg som erfaren psykolog ofte behandle på 5-7 konsultationer med godt resultat.

Psykolog tilbyder god erfaring med behandling af aggressionsudøvelse især kognitiv og dynamisk terapi vurderes med god effekt. Klinisk psykolog tilbyder behandling  af Selvskade og Spiseforstyrrelse og Sexologiske problematikker. Autoriseret klinisk psykolog tilbyder håndtering af Misbrugsproblematik f.eks. alkoholoverforbrug og Købemani.

Autoriseret Krisepsykolog tilbyder mange års erfaring i akut krisehjælp i forbindelse med Trafik-og ulykke samt Seksuel overgreb og Incest. 

Vi tilbyder psykologisk kriseintervention til Røveri- Vold og Voldtægtsofre samt Fyring og Arbejdsløshed. Vi tilbyder krisehjælp i forbindelse med Selvmordsforsøg, Sorg og Tabsproblematikker, Provokeret abort, Pårørende ved dødsfald og Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom samt psykologbehandling til Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.  

Såfremt interesse velkommen til Parterapi, Mediation og Konflikthåndtering i Familier. 

Vi har mange års erfaring med Psykologvurderinger og Psykologundersøgelser til Jobcentre, Forsikringsselskaber, Arbejdsskadevurderinger.

Aut. Erhvervspsykolog  og ledelseskonsulent tilbyder specialer i Organisation og Ledelse med mange års erfaring i Karriererådgivning og Outplacement. Vi har sikker viden og erfaring i Faglig Kompetenceudvikling i forhold til et Karriereskift og nyt Job. Vi har speciale i Ledelsesudvikling og Coaching på alle niveauer: Gruppe- , Mellemleder- og Topledelse.

I forbindelse med Rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere anvender vi interview, erhvervspsykologisk undersøgelse  med Profilanalyse.

Via sikker teori udfører vi Arbejdspladsvurdering med fokus på undersøgelse af Medarbejdere og Trivsel ved private og offentlige arbejdspladser. I Medarbejder-trivselsundersøgelser ses fokus på Psykisk Arbejdsmiljø, Kommunikation og Konflikthåndtering. Vores Arbejdspsykologer hjælper med Stress og Belastningsreaktioner, og vi har god erfaring i Coping og Mestring i forbindelse med Psykisk Arbejdsmiljø . 

I fællesskab udvikler aut. erhvervs- og organisationspsykologer en plan for virksomhedens målsætning i forhold til vision og mission ledelsen og medarbejderne samarbejde aktuelt og på sigt. I organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser guider vores Ledelseskonsulenter med Supervision og Sparring igennem hele processen fra start til mål 🙂

Psykologfirmaet OK-Leadership er resultatorienteret og vi når resultaterne  praksis: Viden “læger” bedre 🙂

 

 

Betalingsbetingelser:
Sundhedsforsikring kan benyttes. Efter betaling kan faktura videresendes til dit forsikringsselskab/Sygesikring Danmark.

Betingelser: 
Kontant/mobilePay eller faktura til straksbetaling. Modtager ikke dankort.

Afbud:
Senest kl. 16:00 dagen inden aftalte konsultation. Erhverv senest 3 dage inden aftalte møde. 

Henvendelse:
Kontakt os pr. telefon eller Mail, Indtal navn og nummer, og vi ringer samme dag, Tlf. 2620 9056

Ved for sen betaling:
Opkræver rykkergebyr på 100,00 kr, 

Telefonkonsultation / coaching:
Afregning af honorar forud for konsultation.

Mobilepay: 50795

Bank, Reg nr. 5350, Konto nr. 0240851

Styrelsen for patientsikkerhed
Hjælp os med at blive endnu bedre

Patienterstatningen.dk
“Skadet efter behandling”

Scroll til toppen