STRESSBEHANDLING private- og Erhverv

Stressbehandling,  stresshåndtering og stressforebyggelse i Aarhus, København, Aalborg, Herning, Odense og Viborg.

Autoriserede klinisk- og Organisationspsykologer tilbyder 20 års erfaring og sikker faglig viden i stressbehandling- og stressforebyggelse til bedre trivsel privat- og arbejdsmæssigt!  

Møder gennemføres fysisk og online på landsplan efter aftale. Aut. psykologer tilbydes også individuel stressbehandling via privatterapi.    

Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder Akkrediteret autoriserede klinisk- og Erhvervspsykologer: jf. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet: * Viden “læger” bedst 🙂 – og  vi når resultaterne i praksis” 🙂

Kontakt os uforpligtigende: mail@ok-leadership.dk Tlf: 26209056  Indtal navn og Tlf. nr. Vi ringer tilbage samme dag!

“Stress” kan defineres som et pres: Belastningsreaktioner over tid i oplevet “ubalance i mellem krav og ressourcer”. 

1. Den fysiologiske kortvarige stress og langvarige stress.

Den kortvarige stress over dage – uger er ikke helbredsmæssig farlig, og dén ses nødvendig for vores evolutionsmæssige overlevelse.
Den langvarige stress over måneder og år med mangel på recovery kan forårsage udbrændthed, vi løber tør for energi og sygemeldes over tid. 

2) Den psykologiske stress opstår ved oplevet ubalance imellem krav og kontrol eller ubalance imellem ressourcer og belastninger over tid.  
Mennesket ses med behov for orden, vished og kontrol med mulighed for tilstrækkelig autonomi i private og erhvervsmæssige relationer.   

Nogle årsager til “stress”: Privat og arbejdsrelateret “stress” grundet uoverensstemmelse imellem belastninger og ressourcer!

“Stress” og konsekvenser: Belastningsreaktioner, ringe trivsel, personlige, helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for individ, familien, medarbejdere, ledelse og virksomheder. 

Ca. 45% af sygefraværet i Danmark har årsag i psykiske forhold som “stress”, depression og angst (Beskæftigelsesministeriet)

Stressforebyggelse og stresshåndtering i Aarhus, København,  Aalborg,  Odense,  Herning og Viborg.  

Autoriserede klinisk- og Organisationspsykologer kan tilbyde et møde på landsplan med kort varsel!  

Forebyg “stress” via psykologiske teorier og metoder. OK-Leadership tilbyder mange års erfaring i stressforebyggelse for private og erhverv. 

Stressforebyggelse og trivselStress er kostbart i mistrivsel og dyrt for individ, familien, medarbejdere, ledere og organisationer. Nye undersøgelser anno 2023 viser, at stress  koster danske arbejdspladser 16 milliarder kroner årligt. Via psykologisk teori og metode kan vi sammen genoprette din trivsel, kontrol og livskvalitet. Stressforebyggelse i arbejdsregi  kan udvikles via god ledelse og fremme godt arbejdsmiljø i samspil med ledelsen, medarbejdere og organisationen!

Et hurtigt og effektivt stressberedskab kan fastholde medarbejdere og forbygge et højt sygefravær. Medarbejdere som trives sygmelder sig ikke!  

Trivsel og god økonomi på sigt: Professionel indsats lønner sig socialt og økonomisk for enkelte personer, familier og virksomheden. 

* Det er dejligt, når teori og metode virker i praksis:)

Ring og hør nærmere om stressbehandling, stresshåndtering og stressforebyggelse i Aarhus og København 

Kontakt os: her. Eller: mail@ok-leadership.dk “Vi når resultaterne i praksis”  

Stresshåndtering i Aarhus, København,  Aalborg, Herning, Odense, Viborg v/ Psykologfirmaet OK-Leadership, Velkommen! 

Scroll to Top