STRESSBEHANDLING private- og erhverv

Stressbehandling og Stresshåndtering i Århus, København, Herning og Viborg.

Aut. klinisk- og Organisationspsykologer tilbyder 20 års erfaring og faglig viden i “stressforebyggelse” øget trivsel privat- og arbejdsmæssigt!  

Mødet gennemføres online, hvis ønskes frem for fysisk møde.  Aut. klinisk psykolog til unge med “stress” via lægehenvisning i Viborg.  

Kontakt os her: mail@ok-leadership.dk Tlf: 26209056  Indtal navn og Tlf. nr. Vi ringer tilbage samme dag!

Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder Akkrediteret aut. klinisk- og Erhvervspsykolog: jf. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Viden “læger” bedst 🙂

“Stress” og definitioner: “Belastningsreaktioner over tid  – ubalance imellem krav og ressourcer”. 

1. Den fysiologiske kortvarige stress og langvarige stress.

Den kortvarige stress over dage – uger er ikke helbredsmæssig farlig, og den ses nødvendig for vores evolutionsmæssige overlevelse.
Den langvarige stress over måneder og år med mangel på recovery kan forårsage udbrændthed, løber tør for energi og sygemelding over tid. 

2) Den psykologiske stress kan opstå ved oplevet ubalance imellem krav og kontrol eller ubalance imellem ressourcer og belastninger over tid.  
Mennesket ses med behov for orden, vished og kontrol med mulighed for tilstrækkelig autonomi i private og erhvervsmæssige relationer.   

Som årsager til “stress”: Privat og arbejdsrelateret “stress” ses grundet uoverensstemmelse imellem belastninger og ressourcer!

“Stress” og konsekvenser: Belastningsreaktioner, ringe trivsel, personlige, helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for individ, familien, medarbejdere, ledelse og virksomheder. 

Ca. 45% af sygefraværet i Danmark ses med årsag i psykiske forhold som “stress”, depression og angst (Beskæftigelsesministeriet)

Stressforebyggelse og stresshåndtering i Aarhus, København, Aalborg, Odense, Herning og Viborg.  

Aut. klinisk og Organisationspsykolog kan tilbyde møde med kort varsel!  

Forebyg “stress” via psykologiske teorier og metoder. OK-Leadership tilbyder mange års erfaring i stressforebyggelse for private og virksomheder. 

Stressforebyggelse og trivselStress er kostbart i mistrivsel og dyrt for individet, familien, medarbejdere, ledere og organisationer. Via psykologisk teori og metode kan vi sammen genoprette din trivsel, kontrol og livskvalitet. Stressforebyggelse i arbejdsregi  kan udviklet via god ledelse og fremmer godt arbejdsmiljø i samspil med ledelsen, medarbejdere og organisationen!

Et hurtigt og effektivt stressberedskab kan fastholde medarbejdere og forbygge et højt sygefravær. Medarbejdere som trives sygmelder sig ikke!  

Trivsel og god økonomi på sigt: Professionel indsats lønner sig socialt og økonomisk for enkelte personer, familier og virksomheden. 

PS: Jeg Ole Kjærgaard bliver næppe “stresset” og der er ikke sandsynlighed for, at jeg bliver “stresset” ud over almindelig travlhed:) I mange år har jeg anvendt et solidt koncept til forebyggelse af “stress” privat og arbejdsmæssigt. Det er så fint, når teori og metode virker i praksis:)

Såfremt interesse ring og hør nærmere om stressbehandling, stresshåndtering og stressforebyggelse

Kontakt os: her. Eller: mail@ok-leadership.dk “Vi når resultaterne i praksis”  

Stresshåndtering i Aarhus, København,  Aalborg, Herning, Odense, Viborg v/ Psykologfirmaet OK-Leadership, Velkommen! 

Scroll til toppen