STRESSBEHANDLING private- og erhverv

Stressbehandling i Århus, København, Aalborg, Herning og Viborg via Aut. klinisk- og Erhvervspsykolog.   

Møder kan gennemføres online, hvis ønskes frem for fysisk møde.

Kontaktformular: mail@ok-leadership.dk Telefon: 26209056

Psykologfirmaet OK-Leadership tilbyder sikker faglig viden, og 20 års erfaring i stresshåndtering til private og erhverv via aut. psykologer.

Info: Også i år 2020 var Ole Kjærgaard en af de mest effektive aut. psykologer. Viden “læger” bedst 🙂

Stress definition: “Belastningsreaktioner over tid  – ubalance imellem krav og ressourcer”. 

Årsager til “stress”: Privat og arbejdsrelateret “stress” ses grundet uoverensstemmelse imellem ressourcer og belastninger!

Konsekvenser af “stress“: Ringe trivsel, personlige og økonomiske konsekvenser for mennesket, familier, medarbejdere og virksomheden.

Stresshåndtering i København, Århus, Aalborg, Odense, Herning og Viborg. Aut. klinisk og Erhvervspsykolog tilbyder et møde med kort varsel!  

Aut. psykolog Ole Kjærgaard hjælper unge med stress via lægehenvisning i Viborg – kort ventetid! 

Forebyg stress via psykologiske teorier og metode. OK-Leadership har mange års erfaring i stressforebyggelse for private og virksomheder. 

Stressforebyggelse og trivselStress er kostbart i mistrivsel og økonomisk dyrt for enkelte personer, familier, medarbejdere, ledere og arbejdspladser. Forebyg stress via psykologisk teori og metode, vi genopretter din trivsel og kontrol. Forebyg stress i arbejdsregi via god ledelse og vi etablerer et godt arbejdsmiljø i samspil med ledelsen, medarbejdere og organisationen!

Stressberedskab: Hurtig indsats vil bidrage til, at fastholde medarbejdere og forbygge sygefravær. Medarbejdere som trives sygmelder sig ikke.  

Sygefravær: Ca. 45% af sygefraværet i Danmark ses med årsag i psykiske forhold som “stress”, depression og angst (Beskæftigelsesministeriet)

Trivsel og god økonomi på sigt: Professionel indsats lønner sig socialt og økonomisk for enkelte personer, familier og virksomheden. 

OBS: Jeg Ole Kjærgaard bliver ikke “stresset” og der er ikke sandsynlighed for, at jeg bliver “stresset” ud over almindelig travlhed:) I 20 år har jeg anvendt et veldokumentere koncept til forebyggelse af “stress” privat og arbejdsmæssigt. Det er super, når teori og metode virker i praksis:)

Ring og hør nærmere om stressbehandling:

Kontakt os: her. Eller: mail@ok-leadership.dk   

Stresshåndtering i København, Aarhus, Aalborg, Herning, Odense, Viborg v/ Psykologfirmaet OK-Leadership: “Vi når resultaterne i praksis”

Scroll til toppen