Hvad er depression?

Depressionsbehandling i Viborg, Aarhus, Herning, Aalborg, Odense, København ved autoriseret psykolog Ole Kjærgaard med/uden lægehenvisning og tilskud. Kort ventetid i Viborg:)

Akkrediteret aut. klinisk- og Erhvervspsykolog

Konsultationer kan tilbydes via online, hvis det ønskes frem for et fysisk fremmøde.

Se: “Privatterapi” eller ring: 26209056. mail@ok-leadership.dk 

Depression kommer af nedtrykthed og er en meget almindelig sindstilstand. Nogle danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en let til moderat depression. 

Depression kan være en sygdom, som mindsker menneskets livskvalitet væsentligt. Depression kan ødelægge livet socialt- og arbejdsmæssigt og i sværere tilfælde bringe livet i fare på grund af øget selvmordsrisiko.            

Hvem lider af depressioner?

Beandlingskrævende depression er nogenlunde lige udbredt fra land til land. Ca. 4 procent af befolkningen er på et givet tidspunkt deprimerede. Kvinder rammes dobbelt så hyppigt som mænd. Kvinder synes mere biologisk følsomme for stress end mænd. Og stressbelastninger går hyppigt forud for en depression. Kvinder synes bedre end mænd til at bede om hjælp, hvis de har det dårligt. De sværeste depressioner optræder dog lige hyppigt hos begge køn (Jf. Sundhedsstyrelsens referenceprogram for depression)

Hvilke tegn ses på depression?

Nogle deprimerede mennesker føler sig kede af det eller triste, mens andre har svært ved at føle noget overhovedet. Det er, som om deres følelser er lammede. De føler sig ofte trætte og har svært ved at tage sig sammen til noget som helst. En deprimeret person plages ofte af skyldfølelse og selvbebrejdelser over noget, de har gjort forkert tidligere. Nogle har svært ved at falde i søvn, eller har afbrudt søvn. Andre har en indre uro, rastløshed og angst, som gør, at de ikke kan få ro. 

Ved depression er appetitten ofte nedsat eller i nogen tilfælde stærkt forøget appetit.    

På grund af symptomerne kan deprimerede mennesker få selvmordstanker, som skal tages alvorligt.  

Hvornår har man en depression?

Nedenfor WHOs definition på en depression, der kræver behandling. Disse kriterier kræver læge/psykologfaglig erfaring at bruge korrekt. En diagnose på depression afhænger af sværhedsgraden af symptomerne. Vi kan alle gå og have nogle af symptomerne i lettere grad ind imellem. Men for at de ‘tæller med’, skal man have symptomerne hver dag eller næsten hver dag hele dagen i mindst 14 dage.

Mindst to af følgende symptomer:

  • Følelse af nedtrykthed.
  • Markant nedsat lyst/interesser.
  • Reduceret energi, svær træthed.

Samt mindst to af følgende:

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse.
  • Selvbebrejdelser, svær skyldfølelse.
  • Tanker om død eller selvmord.
  • Tænke- og koncentrationsbesvær.
  • Svær indre uro eller modsat: Hæmning.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Betydningsfulde ændringer i vægt eller appetit.

Opfylder man to af de første kriterier og to af de næste, har man en mild depression. Til en moderat depression hører mindst fire af symptomerne fra den anden gruppe. En svær depression har alle tre symptomer fra første gruppe og fem af symptomerne fra sidste gruppe. Kontakt læge/psykolog for anbefalet behandling.  

Hvad er normale og unormale reaktioner?

Vi kan alle være triste og kede af det i perioder. Men hvis det har en varighed i mere end 14 dage, og der er flere af ovennævnte symptomer, tyder al erfaring på, at man kan have brug for professionel hjælp. Specielt hvis vores arbejdsevne påvirkes, eller forholdet til andre mennesker påvirkes i sværere grad. Vurderingen af dette bør foregå hos egen læge eller psykolog.

Hvilke årsager til depression?

Forskning tyder på, at depression skyldes ubalance i samarbejdet mellem forskellige hjernecentre. Det kan ske på mange forskellige måder. For eksempel vil stress og forskellige psykologiske belastninger, vi er udsat for, påvirke denne balance. Hvis belastningen varer ved over tid længere tid, og man er sårbar over for dette kan tilstanden udvikle sig til depression. Andre alvorlige belastninger i barndommen, for eksempel seksuelt misbrug, kan også sætte sine spor i hjernens stresshåndteringssystem, så man bliver mere følsom for stress og lettere udvikler angst og depression som voksen.

Bestemte legemlige sygdomme kan medføre depression samt visse former for medicin og misbrug af amfetamin og ecstasi kan medføre depression. 

Hvis man én gang har haft en depression, skal der mindre til at udløse nyt tilfælde, og til sidst kan depressionen komme næsten af sig selv. 

Hvordan behandles depression?

Behandling af depression bør tilpasses sværhedsgraden af sygdommen. Depressioner udgør et spektrum fra ret milde former til svære livstruende sygdomme. Ved milde til moderate former er bestemte typer for psykologbehandling/terapi effektive. Ved svære former for depression anbefales kombineret samtaleterapi med medicinsk antidepressive for hurtigt at få symptomerne under kontrol.

Depressioner kommer ofte igen

Der er risiko for, at depressioner vender tilbage. Det er vigtigt, at forebygge tilbagefald af depression/sygdommen. Stop ikke for tidligt med behandlingen. Ofte skal man fortsætte mindst et halvt til et helt år med behandlingen, efter man er blevet rask – hvis det er ens første depression. Ved tilbagevendende depressioner kan endnu længere tids behandling være vigtig.

Særlige omstændigheder ved depression?

Depressioner kan udvikles af en række legemlige sygdomme. Derfor vil lægen ofte spørge ud om andre ting end oplyste symptomer og supplere med en legemlig undersøgelse og nogle blodprøver.

Depression kan til forveksling ligne demens. Det er vigtigt at skelne skarpt mellem de to tilstande. Jo ældre patienten er, desto sværere og des vigtigere er denne problematik.

Hvis depressionen er ledsaget af angstanfald, bliver den ofte misfortolket, fordi der fokuseres på angsten. Derved kan alvorlige symptomer som for eksempel selvmordstanker blive overset, og der kan blive iværksat en forkert behandling.

Kilder:

Sundhedsstyrelsens referenceprogram for unipolar depression.

Depressionsbehandling i Viborg ved aut. psykolog Ole Kjærgaard. Depressionsbehandling i Viborg kort ventetid med eller uden lægehenvisning:)

Scroll to Top