Aut. Erhvervspsykolog i Aarhus og København

OK-Leadership tilbyder 20 års erfaring med faglig viden i forhold til erhvervslivets udfordringer!

Autoriserede erhvervspsykologer og ledelseskonsulenter i Århus og København

OK-Leadership er et konsulentfirma med specialiserede erhvervspsykologer og ledelseskonsulenter til rådgivning af medarbejdere og ledere i private og offentlige organisationer. Vi tilbyder erfaringer fra Danmark, Norge, Sverige og Spanien. 

Vores hovedområder:

  • Organisationsudvikling
  • Lederudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Karriererådgivning og outplacement
  • Trivsel og stresshåndtering
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Konflikthåndtering
  • Test personprofiler erhverv

Akkrediteret aut. psykolog

OK-Leadership tilbyder mange års erfaring i sikker faglig viden ved udvikling af organisation og ledelse, organisationsudvikling, karriererådgivning og outplacement, rekruttering og supervision. Vores arbejds- og erhvervspsykologer har også specialer i psykisk arbejdsmiljø fokus på trivsel og håndtering af bl.a ”stress”, konflikter og krise med mulighed for akut krisehjælp og autoriseret terapi. Vores erhvervspsykologer og organisationskonsulenter bidrager med udvikling og vækst til jeres virksomhed.

Motivation og målsætning:

Som målsætning har OK-Leadership øget værdi til jeres virksomhed. Vi tilbyder erhvervspsykologisk rådgivning i Århus på et højt fagligt niveau med fokus på udvikling af jeres organisation.

Vores autoriserede konsulenter er specialiserede inden for forskellige kerneområder, og vi supplerer hinanden med relevant teori og metode afhængig af målsætningen i jeres virksomhed. Mange opgaver løses bedst via forskellige metoder, og jeres konsulent vil sammensætte et forløb sammen med jer som kunde.

Vores erhvervspsykologer i Århus støtter og fremmer udviklingen i jeres virksomhed. Vores konsulent sætter kursen sammen med jer – frem til målet i fremdrift og trivsel!

Specialer i ledelsesudvikling, supervision og coaching 

Vores konsulenter i OK-Leadership er universitetsuddannede og autoriserede ved Socialministeriet.

Ole Kjærgaard er også Akkreditereret som aut. klinisk psykolog ved Sundhedsministeriet.

I OK-Leadership er vi specialister i organisation og ledelse på flere niveauer: Individuel ledelse – gruppe-, mellemleder og toplederniveau. Vi tilbyder karriererådgivning og outplacement samt supervision og coaching i forhold til psykisk arbejdsmiljø og trivsel med forebyggelse og håndtering af sygefravær og stressmanagement.

Konsulentfirmaet OK-Leadership har 20 års erfaring og tilbyder sikker faglig viden i rekrutterings- processer, kompetenceudvikling, karriererådgivning, karriereskifte, onboarding i nyt job:)

Metoder til rekruttering af medarbejdere og ledere anvender vores konsulenter interviews og valide tests med profilanalyse, som giver gode forudsætninger for valg af de bedste kandidater.

Vores erhvervspsykologer tilbyder arbejdspladsvurderinger for psykisk arbejdsmiljø, trivsel, samarbejde og arbejdsglæde ved offentlige og private arbejdspladser.

Ved trivselsundersøgelser og psykisk arbejdsmiljø har vi bl.a fokus på arbejdsglæde, kommunikation, samarbejde, supervision, konflikthåndtering og stressmanagement i organisationen.

Organisationens udfordringer

Alle virksomheder og organisationer er forskellige. Derfor tager vi udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi benytter vores teoretiske viden og vores erfaringer med fokus på at hjælpe jer bedst muligt.

Den konkrete hjælp med en erhvervspsykolog og organisationspsykolog i Århus og København

Den faktiske hjælp til organisationer kan have mange former. Vi tilbyder supervision, undervisning og workshops, hvor vi via vores faglige kompetence ruster jer til at håndtere jeres udfordringer bedst muligt. OK-Leadership udvikler teams, og i fællesskab styrker vi jeres samarbejde til at udnytte jeres kompetencer og ressourcer bedst muligt. Vi tilbyder individuel coaching til ledere og øvrige som ønsker professionel sparring til konkrete udfordringer.

På hjemmesiden kan du/I læse mere om vores forskellige erhvervsydelser

OK-Leadership: Viden ”læger” bedst, og vi når resultaterne i praksis 😉

OK-Leadership i Århus ved aut. Erhvervs- og organisationspsykolog Ole Kjærgaard

Kontakt: mail@ok-leadership.dk Tlf: 26209056

Medlem af Dansk Psykologforening

Scroll to Top